Kontakt

Obchodné meno: JUDr. Peter Žilinčík, advokát
Sídlo: Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zapísaný: v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 2709

IČO: 31 917 348
DIČ: 102 199 0497
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0063710886/0900
Tel.: + 421 42 444 0567
Fax: + 421 42 444 0568
E-mail: zilincik@akzp.sk

Obchodné meno: JUDr. Otília Prachařová, advokátka
Sídlo: Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zapísaná: v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 2270

IČO: 31 917 330
DIČ: 102 202 9525
IČ DPH: SK1022029525
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0063698274/0900
Tel.: + 421 42 444 0567
Fax: + 421 42 444 0568
E-mail: pracharova@akzp.skNájdete nás v štvorposchodovej budove vedľa mestskej tržnice, smerom ku gymnáziu. Kancelária sa nachádza na I. poschodí. Pred budovou je parkovisko. zobraziť mapu