Konkurz a reštrukturalizácia

Od roku 1992 bola JUDr. Otília Prachařová ustanovená za konkurzného správcu v nasledovných konkurzných veciach:

Agrostav, s. p. Považská Bystrica, Považské hotely a reštaurácie, š.p. v likvidácii, Považská Bystrica, “S“ – Clase s.r.o., Nová Dubnica, STAVOSOL Dubnica nad Váhom, spol. s r.o., Dubnica nad Váhom, ZTS-KONTROLTECH, a.s., Dubnica nad Váhom, TS NAS a.s., Dubnica nad Váhom, AVIANA, spol. s r.o., Pezinok, FOFIN BUNNY, s r.o., Bratislava, GEOTHERMAL, s.r.o., Bratislava, JIMIRO spol. s r.o., Bratislava, MNTCH, s.r.o., Piešťany

Od 01.01.2006 uskutočňuje JUDr. Otília Prachařová činnosť predbežného správcu, správcu a reštrukturalizačného správcu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Prehľad konkurzných vecí:

AGENTÚRA MAGNUS, s r.o., Považská Bystrica, Pavol Duchoň K.D.T., Prievidza, DREVOSLUŽBY, spol. s r. o., Púchov, Štefan Rajčan, Partizánske, Michal Švec, Prievidza, Trenčianska dopravná spoločnosť, a. s., Trenčín


Prehľad aktuálnych konkurzných vecí:


Prehľad reštrukturalizačných vecí: